fbpx

Videos unserer Aussteller

25 Joer BEO – OURDALLER
ADY’S HYGIÈNE
AGRI-CENTER SA (Wolff-Weyland)
AGRI-DISTRIBUTION SA (Wolff-Weyland)
AGRICOM
AGRONOVA SPRL
Agrophotovoltaik mit Next2Sun
AGROTECHNIC S.à r.l.
ALPAKA A LAMA ASSOCIATIOUN LËTZEBUERG ASBL
ARLA FOODS
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Bio-Haff Baltes
BIO-OVO, biologische Eierproduktion
BIOG-MOLKEREI ZU KAERJENG
BIOGROS
BOUCHERIE TRAITEUR NIESSEN
CHAMBRE D’AGRICULTURE – PRODUIT DU TERROIR – LËTZEBUERGER RËNDFLEESCH
CLOOS & KRAUS SARL
CONVIS S.C.
DE VERBAND
DOMAINE L&R KOX
DOMAINE VITICOLE SCHUMACHER LETHAL
DOMAINES VINSMOSELLE
DUDEL-MAGIE SARL

Food

Marque Nationale – Lëtzebuerger Schwéngefleesch – Kotelett
Marque Nationale – Lëtzebuerger Schwéngefleesch – Bifana Wrap
Ecuries du Parc – Préparation Menu de Lux
Produit du terroir Lëtzebuerger Rëndfleesch Barbecue

Interviews

Best of der virtuelle Foire Agricole 2020
Bio-Lëtzebuerg – Interview Daniela Noesen-Steiger
Ardenner Päerd – Interview Gilbert Bartholmy – Charel Braquet
Post – Ruche connectée – Alain Berg
CONVIS – Interview Christoph Peifer-Weihs
Landwirtschaftskammer – Interview Guy Feyder
Bauerenzentral – Interview Marc Fisch
Fro de Bauer – Interview Lisa Jaque
IBLA – Interview Claude Felten
LETZSHOP – Interview Jerry Klein
Wäibauinstitut – Interview Roby Ley
Cochy – Interview Claude Loutsch
BIOG – Interview Volker Manz
Luxlait – Interview Marc Reiners
Luxlait Vitarium Walther Rodaro
Arla – Interview Alain Schaack – Marc Vaessen
CNA – Christian Aschman / Marguy Conzemius
CONVIS – Nachhaltigkeitsmonitoring
Ourdaller Produkter – Interview Norbert Eilenbecker
CONVIS Mutterkuhhaltung – Interview Gerry Ernst
CONVIS Junior Beef – Interview Gerry Ernst
Lycée Technique Agricole – Interview Marita Hoffmann
Landjugend a Jongbaueren Experience box – Interview Marc Jacobs
Automoto Nordstad – Interview Jules Turpel
Garage Car Avenue – Interview Jules Turpel
BIOG Molkerei – Interview Volker Manz
FLB Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Interview Aloyse Marx, Claude Loutsch
Luxlait – Interview Marc Reiners
ONG Landjugend a Jongbaueren – Interview Romain Richer
Landjugend a Jongbaueren – Interview Marc Roeder
Foire Agricole Ettelbruck digitale 2020 – Interview Jean-Paul Schaaf, Bob Steichen
CONVIS – Interview Guy Schmit
Total – Interview Patrick Schnell
Lycée Technique Agricole – Interview Caroline Steffen
MyEnergy – Interview Gilbert Theato 2
Lalux – Interview Barbara Tunkl 2
FAE Ettelbruck 102 subscribers Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung – Interview Gerber Van Vliet
Fair Mëllech – Interview Danièle Warmerdam
CONVIS – Interview Annick Wolter
Privatbësch – Interview Henri Wurth
Mobile Reporter am Interview: Christian Hahn
LETZSHOP – Interview Jerry Klein 2
Klengdéierenziichter – Interview John Denys, Jos Kempa
Baueren Allianz – Interview Marco Koeune
LCHA Luxembourg Cow Horse Association – 4 Stops reining
Bauerejugend – Jeff Schroeder
Ieselsfrënn – Interview Nicolas Schweicher
Interview Bob Steichen
MyEnergy – Interview Gilbert Theato
Lalux – Interview Barbara Tunkl
De Verband – Interview Roger Kolber

Landmaschinen

Landmaschinen – Heuernte 6
Landmaschinen – Heuernte 5 – Pressen
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole
Live Landwirtschaft – Old School Farmers
Live Fro de Bauer – Landmaschinen
Landmaschinen – Heuernte 1
Landmaschinen – Heuernte 4 – Schwaden
Landmaschinen – Heuernte 3 – Zetten
Old School Farmers
Landmaschinen – Heuernte 2 – Mahd

Live Reportagen

Live Fro de Bauer – Dudel-Magie “An Dudel”
Live Landwirtschaft – Schweinehaltung – Cochy – Marque nationale
Live Ettelbruck – Électricité Stoos
Live Ettelbruck – Boucherie Muller-Adam
Live Ettelbruck – RMS
Live Landwirtschaft – Rinderbewertung Limousin
Live Landwirtschaft – Almo Agri
Live Landwirtschaft – Almo Agri 2
Live Landwirtschaft – Kleintierzüchter
Live Landwirtschaft – Privatbësch
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole – Wald- und Umwelt
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole – Bettendorf Versuchsfelder
Live Landwirtschaft – BGL BNP Paribas
Live Landwirtschaft – Solidaresch Landwirtschaft
Live Landwirtschaft – Limousin Majerus
Live Fro de Bauer – Experience box
Live Fro de Bauer – Privatwënzer Domaine Schram
Live Fro de Bauer – Mammekou Lëtzebuerg
Live Ettelbruck – ECTO, ORT, Nordstad
Live Ettelbruck – Maart
Live Ettelbruck – Jager-Oberlinckels
Live Ettelbruck – Librairie Ernster
Live Ettelbruck – Maroquinerie du passage
Live Ettelbruck – Fleurs Wetzel
Live Ettelbruck – Camping
Live Landwirtschaft – Biogaz de l’Our
Live Ettelbruck – ECTO – Tourismus
Live Ettelbruck – Patton Musée
Live SSL – Bio-Ovo
Live SSL – Hunneg – Dauler Beiemann
Live SSL – Gromperen – Kartoffelbau Redingshaff
Live SSL – Grëmmlichter Geessekéis – Ziegenkäse
Live SSL – BIOG Kéis Schanck-Haff
Live SSL – Biomaufel
Live SSL – Eppelpress
Live SSL – Biohaff Baltes
Live SSL – Distillerie Miny
Live SSL – Berdorfer Kéis
Live SSL – Tudorsgeeschter
Live SSL – Carlo Wampach
Live Landwirtschaft – Bio-Betrieb Bio-Lëtzebuerg
Live Landwirtschaft – LZKPS Lëtzebuerger Zuuchtveräin fir Klengpäerd, Ponyen a Spezialrassen
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole
Live Landwirtschaft – Haflinger Zuchtverband
Live Landwirtschaft – Old School Farmers
Live Landwirtschaft – Pretemer Haff
Live Fro de Bauer – Meyrishaff
Live Fro de Bauer – Mutterkuhhaltung
Live Fro de Bauer – Gromperen – Kartoffelbau
Live Fro de Bauer – Bentheimer Schweine
Live Fro de Bauer – Landmaschinen
Live Fro de Bauer – Straussefarm
Live Fro de Bauer – Geméis – Gemüse
Live SSL – Schmit-Fohl
Live SSL – An Dottesch
Live SSL – Fromagerie de Luxembourg
Live SSL – Dudel-Magie
IBLA Sojaversuche
Post – Capteurs vallée de l’Ernz – Alain Berg

Photos

FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020

Présentations

Présentation CONVIS
Fro de Bauer 2017
IBLA
Bio Lëtzebuerg
Administration de la nature et des forêt
Fro de Bauer
75ème anniversaire Centrale Paysanne
Présentation FAE Bourgmestre Ville d’Ettelbruck

Producteurs

Live Fro de Bauer – Dudel-Magie “An Dudel”
Privatwënzer – Ern Schumacher
Ourdaller Produkter – 25 Jahre
Heederhaff – Poulet de Luxembourg
Téi vum Séi
Privatwënzer – Schumacher-Lethal et fils
Produit du Terroir – Lëtzebuerger Rënfleesch
Ourdaller Produkter – Ourdaller Mostert
Live Ettelbruck – Boucherie Muller-Adam
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie
Live Landwirtschaft – Solidaresch Landwirtschaft
Live Fro de Bauer – Privatwënzer Domaine Schram
Live SSL – Bio-Ovo
Live SSL – Hunneg – Dauler Beiemann
Live SSL – Gromperen – Kartoffelbau Redingshaff
Live SSL – Grëmmlichter Geessekéis – Ziegenkäse
Live SSL – BIOG Kéis Schanck-Haff
Live SSL – Biomaufel
Live SSL – Eppelpress
Live SSL – Biohaff Baltes
Live SSL – Distillerie Miny
Live SSL – Berdorfer Kéis
Live SSL – Tudorsgeeschter
Live SSL – Carlo Wampach
Live Landwirtschaft – Bio-Betrieb Bio-Lëtzebuerg
Live Landwirtschaft – Pretemer Haff
Live Fro de Bauer – Meyrishaff
Live Fro de Bauer – Gromperen – Kartoffelbau
Live Fro de Bauer – Geméis – Gemüse
Live SSL – Schmit-Fohl
Live SSL – An Dottesch
Live SSL – Fromagerie de Luxembourg
Live SSL – Dudel-Magie
IBLA/Funck Bricher – Anbau Braugerste
FunckBricher WeWantFunck2020
BioGros
Ministerium für Landwirtschaft – Saisonal Regional
Interessegemeinschaft Fleeschranner
Biogmolkerei Bascharage
25 Joer Ourdaller Produkter

Programme complet de la FAE digitale

Best of der virtuelle Foire Agricole 2020
FAE digitale – 4.07.2020
FAE digitale – 3.07.2020

Reportages

Banque Internationale à Luxembourg
CONVIS – Mutterkuhhaltung
Bio-Lëtzebuerg – Daniela Noesen-Steiger
Effiziente Grünlandnutzung durch Beweidung
Convis – Rendfleeschproduktioun
Privatbësch
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Klimacheck Milchproduktion
CONVIS – Tierwohl
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Biodiversität
Landmaschinen – Heuernte 6
Landmaschinen – Heuernte 5 – Pressen
Privatwënzer – Ern Schumacher
Ourdaller Produkter – 25 Jahre
Convis – Wasserschutz
Lycée Technique Agricole – Vorstellung – Tom Delles und Simone Dauphin
Centrale Paysanne – Marc Fisch
Heederhaff – Poulet de Luxembourg
Téi vum Séi
Centrale Paysanne Service Jeunesse – Melkroboter
Privatwënzer – Schumacher-Lethal et fils
Produit du Terroir – Lëtzebuerger Rënfleesch
Centrale Paysanne – Wasserschutz- und Naturschutzberatung
Ourdaller Produkter – Ourdaller Mostert
FAE Virtuelle Bio Lëtzebuerg
Centrale Paysanne Service Jeunesse – Digitale Düngung
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie
Ökologesch Landwirtschaftsberodung – Interview Marc Jacobs
IBLA Sojaversuche
IBLA Team
Alpaka a Lama Associatioun Lëtzebuerg
Landmaschinen – Heuernte 1
IBLA/Funck Bricher – Anbau Braugerste
CONVIS Junior Beef
Arla Food
Post – Capteurs vallée de l’Ernz – Alain Berg
Bioaktionsplang
CONVIS – Mellechproduktioun
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Mulchsaat
Landmaschinen – Heuernte 4 – Schwaden
FunckBricher WeWantFunck2020
Westernreiten 2
Dachverband Luxemburger Schaf- und Ziegenzuchtverbände
BioGros
Ieselsfrënn Lëtzebuerg
Fraie Lëtzebuerger Bauereverband – Biogas
Ministerium für Landwirtschaft – Saisonal Regional
Interessegemeinschaft Fleeschranner
POST abeille
Landmaschinen – Heuernte 3 – Zetten
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Nachhaltigkeit durch Luzerneanbau
Biogmolkerei Bascharage
LZKPS Kleinpferde und Ponys
ARDENNER PÄRD
Automoto Nordstad
Luxlait
Centrale Paysanne – Vorstellung
Old School Farmers
Experience Box – Menü de Luxe
25 Joer Ourdaller Produkter
Hühnerhaltung
Workshop für Kinder – Butterherstellung
Landmaschinen – Heuernte 2 – Mahd
Lycée Technique Agricole – Vorstellung
Haflinger
Westernreiten – Cutting
Equitation western

Spectacles

Spectacles à la FAE (2012)
Spectacles à la FAE

Talenter an der Landwirtschaft

Talenter an der Landwirtschaft – Guy Krier
Talenter an der Landwirtschaft – Claude Wagener
Talenter an der Landwirtschaft – Jürgen Albers
Talenter an der Landwirtschaft – Steffi Zimmer
Talenter an der Landwirtschaft – Caroline a Patrick Gengler
Talenter an der Landwirtschaft – Claude Felten
Talenter an der Landwirtschaft – Jean-Claude Muller

Terms of use

Terms of use

Tiere

Live Fro de Bauer – Dudel-Magie “An Dudel”
CONVIS – Mutterkuhhaltung
Live Landwirtschaft – Rinderbewertung Limousin
Live Landwirtschaft – Almo Agri
Live Landwirtschaft – Kleintierzüchter
Live Landwirtschaft – Limousin Majerus
Live Fro de Bauer – Mammekou Lëtzebuerg
Live Landwirtschaft – LZKPS Lëtzebuerger Zuuchtveräin fir Klengpäerd, Ponyen a Spezialrassen
Live Landwirtschaft – Haflinger Zuchtverband
Live Fro de Bauer – Mutterkuhhaltung
Live Fro de Bauer – Bentheimer Schweine
Live Fro de Bauer – Straussefarm
Alpaka a Lama Associatioun Lëtzebuerg
Westernreiten 2
Dachverband Luxemburger Schaf- und Ziegenzuchtverbände
Ieselsfrënn Lëtzebuerg
LZKPS Kleinpferde und Ponys
ARDENNER PÄRD
Haflinger
Westernreiten – Cutting
Equitation western

Für Kinder

Live Fro de Bauer – Dudel-Magie “An Dudel”
Convis – Rendfleeschproduktioun
CONVIS – Tierwohl
Alpaka a Lama Associatioun Lëtzebuerg
Talenter an der Landwirtschaft – Claude Wagener
Landmaschinen – Heuernte 1
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Mulchsaat
Landmaschinen – Heuernte 4 – Schwaden
Westernreiten 2
Dachverband Luxemburger Schaf- und Ziegenzuchtverbände
Ieselsfrënn Lëtzebuerg
Fraie Lëtzebuerger Bauereverband – Biogas
POST abeille
Landmaschinen – Heuernte 3 – Zetten
Biogmolkerei Bascharage
LZKPS Kleinpferde und Ponys
ARDENNER PÄRD
Automoto Nordstad
Luxlait
Old School Farmers
Experience Box – Menü de Luxe
25 Joer Ourdaller Produkter
Hühnerhaltung
Workshop für Kinder – Butterherstellung
Landmaschinen – Heuernte 2 – Mahd
Haflinger
Westernreiten – Cutting
Talenter an der Landwirtschaft – Jürgen Albers
Talenter an der Landwirtschaft – Caroline a Patrick Gengler
Talenter an der Landwirtschaft – Jean-Claude Muller
Spectacles à la FAE (2012)
Spectacles à la FAE
FEMAL Démonstration machines agricoles
Administration de la nature et des forêt
Equitation western