Hallo,

Mein Numm ass Malou, an vill Leit kennen mech schon vun verschidden Märt, Braderien an Fester.

Mein Mann, den Jose ass Imker zenter 4 Joer.

Ausser Beienprodui’en , wei Hunneg, Hunnegdrepp, Met, Beienwueskerzen, Propolis, selwergemachten Hunnegkichelcher, Bonbons , Cremen, Seefen etc.., verkaafen ech och Fleur de Sel, selwergeamchten Gebeeser an Gelees, an och Haka-Produi’en, eng deitsch Firma mat emweltfrendlech Botz- an Kierperpflegemettel (Katalog ob Nofro)

 

n° Tva: LU28712915

Jose Serra an Gindt Malou stinn Iech gären mat Rot an Äntwert zur Verfügung